Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Föreningshuset MAJBO

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Södra Österbotten
Besöksadress Åbackvägen 4
64320 Dagsmark
Postadress Åbackvägen 4
64320 Dagsmark
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Dagsmark UF/Kurt Backlund
Backlundsgränd 1
64100 Kristinestad
Telefon: 0400-863042
E-post: kurt.backlund( at )gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 415
Fritext om lokalen

Föreningshuset MAJBO är ett av nejdens mest populära ställen att fira bröllop på, där finns sgs all utrustning man behöver för arrangemanget, det är bara brudpar, gäster , dekorationer och det som ska serveras som ska till !  

Fem slumpade lokaler
small_lok_68 Svenskborg
Borgå
Taklax Ungdomslokal
Taklax
Nämpnäs uf lokal
Nämpnäs
small_lok_12 Pörtom Ungdomsförening
Pörtom
small_lok_196 Kyrkoby marthagård
Jakobstad
 
 

Verksamhetsområde

Fagerö Folkpark
Rangsby
Berghyddan
Helsingfors
Wassor Uf
Vassor
Fias Inn
Molpe
small_lok_46 Stenhalla
Esbo