Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Fias Inn

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Sjövägen 11
66210 Molpe
Postadress Strandvägen 3333
66210 Molpe
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Jonas Lindholm
Sjövägen 208 B 1
66210 Molpe
Telefon: +35840-7512958
E-post: molpeuf (a) gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 40
Fritext om lokalen

Läs mera på www.molpe.fi/uf

Fem slumpade lokaler
Sundby ungdomsförening
Sundby
small_lok_97 Byagården
Sibbo
small_lok_102 Bygdegården
Malax
small_lok_71 Solhälla
Pellinge
Kimo Ungdomsförening
Kimo
 
 

Verksamhetsområde