Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Åsgård

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Östra Nyland
Besöksadress Kullavägen 380
07955 Tessjö
Postadress Kullavägen 680
07955 Tessjö
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Marina Kiljander
Kullavägen 680
07955 Tessjö
Telefon: 040-727 07 12
E-post: roger.kiljander(et)sulo.fi

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 240
Prisexempel hyra 250 euro (t.ex. fre-sö) hela huset, några timmar (max. 5 h) 100 euro
large_lok_88
Fem slumpade lokaler
Skaftung Ungomslokal
Skaftung
small_lok_61 Pjucken
Petsmo
Skärhalla
Ekenäs
Fias Inn
Molpe
small_lok_69 Byagården
Kulloby
 
 

Verksamhetsområde

small_lok_196 Kyrkoby marthagård
Jakobstad
Hedåsen
Västerskog
Thorstorp
Esbo
small_lok_46 Stenhalla
Esbo
UF Hoppet
Helsingby