Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Bygdebo

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Västra Nyland
Besöksadress Volsvägen 688
02550 Evitskog
Postadress c/o Kaj Nurmi , Mariefredsvägen 50 A
02400 Kyrkslätt
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Kaj Nurmi
Volsvägen 688
02550 Evitskog
Telefon: 0500817699
E-post: kaj.nurmi( at )kolumbus.fi

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 20
Maximi: 90
Prisexempel Priset beror på användningen och tiden
Fritext om lokalen Bröllopp, födelsedagar, barnkalas, möten
Fem slumpade lokaler
small_lok_107 Lillön - Pärlan i havet
Hirvlax
Fagerö Folkpark
Rangsby
Kimo Ungdomsförening
Kimo
Ljungborg
Kimito
small_lok_342 Essegården
Esse
 
 

Verksamhetsområde