Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Skärhalla

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Västra Nyland
Besöksadress Skärhallavägen 10
10600 Ekenäs
Postadress Sondsundsvägen 70
10600 Ekenäs
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Tove Damén-Wikholm
Skärhallavägen 10
10600 Ekenäs
Telefon: 0405158535
E-post: tove.damen-wikholm( at )brev.fi

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 1
Maximi: 200
Fem slumpade lokaler
Vasa Bridgeklubb
Vasa
Hemborg
Hindersby
Fredhem
Hammars
small_lok_47 Hagalund
Karis
Wassor Uf
Vassor
 
 

Verksamhetsområde

Wassor Uf
Vassor
small_lok_112 Wrethalla
Kimito
small_lok_269 Gjallarhorn
Korpo
small_lok_72 Tallåsa
Vålax
Brinkens museum
Malax