Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

HUF föreningslokal

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Nyland
Besöksadress Haga sportväg 5
00320 Helsingfors
Postadress Haga Sportväg 5
00320 Helsingfors
Ansvarig för uthyrningsverksamheten

 

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning
Fem slumpade lokaler
small_lok_328 Ringborg
Lovisa
Nämpnäs paviljong
Nämpnäs
HUF föreningslokal
Helsingfors
small_lok_148 Österhankmo byagård
Österhankmo
Petalax hembygdsgård
Petalax
 
 

Verksamhetsområde

small_lok_342 Essegården
Esse
Bobäck Ljusdala
Bobäck
Västerhankmo UF
Västerhankmo
TryckeriTeatern
Karis
small_lok_347 Jungsborg
Karleby