Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Nya Korsnäsgården

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region -
Besöksadress Vikingvägen 9
66200 Korsnäs
Postadress Lillmaarsvägen 5
66200 Korsnäs
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Christina Mannfolk
Bovägen
66200 Korsnäs
Telefon: 0503519488

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 400
Fem slumpade lokaler
Sunnanland
Högsåra
small_lok_148 Österhankmo byagård
Österhankmo
small_lok_195 Kvevlax marthagård
Kvevlax
small_lok_198 Forsby Byagård
Nykarleby
Brinkens museum
Malax
 
 

Verksamhetsområde