Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Lennias stuga

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Södra Österbotten
Ansvarig för uthyrningsverksamheten

 

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning
Fem slumpade lokaler
Bygdestugan
Ekenäs
Vårdkasen
Västanfjärd
small_lok_126 Karperö allaktivitetshus / Carpella Strandlid
Karperö
small_lok_199 Esse Hembygdsgård
Esse
small_lok_342 Essegården
Esse
 
 

Verksamhetsområde

Fias Inn
Molpe
small_lok_16 Essegården
Esse
small_lok_269 Gjallarhorn
Korpo
Essegården
Esse
Hemgård
Paipis