Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Essegården

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Nådjärvvägen 4
68820 Esse
Postadress Maansfolkvägen 50
68820 Esse
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Bojan Tikkakoski
Maansfolkvägen 50
68820 Esse
Telefon: 050-4618179
E-post: bojan.tikkakoski( at )hotmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 180
Fem slumpade lokaler
Föreningshuset MAJBO
Dagsmark
Fredhem
Hammars
Vårdkasen
Västanfjärd
small_lok_63 Mårsbacka
Mårtensby
small_lok_16 Essegården
Esse
 
 

Verksamhetsområde