Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Härkmeri ungdomsokal

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Södra Österbotten
Besöksadress Lokalvägen 20
64460 Härkmeri
Postadress Lokalvägen 20
64460 Härkmeri
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Emilie Lassfolk
Skrattnäsvägen 227
64100 Kristinestad
Telefon: 0405820344
E-post: emilie.lassfolk( at )gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 250
Prisexempel 250 € + värmetillägg vintertid
large_lok_283
Fem slumpade lokaler
Nämpnäs uf lokal
Nämpnäs
Sjötorp
Kråkö
Hemborg
Hindersby
Carlberg
Esbo
Fredhem
Hammars
 
 

Verksamhetsområde