Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Berghyddan

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Nyland
Besöksadress Gammelstadsvägen 3
00560 Helsingfors
Postadress Gammelstadsvägen 3
00560 Helsingfors
Ansvarig för uthyrningsverksamheten

 

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Vintertid
Fem slumpade lokaler
small_lok_121 Solf ungdomsförening
Solf
small_lok_8 Lappfors ufs Paviljong
Nederlappfors
small_lok_68 Svenskborg
Borgå
Ytteresse Danspaviljong
Ytteresse
small_lok_3 Carpella paviljong
Karperö
 
 

Verksamhetsområde

Hembygdsgården
Ingå
Molpe marthagård
Molpe
small_lok_116 Hembygdsgården
Nötö
Sunnanland
Högsåra
small_lok_34 Träskberga
Kalkstrand