Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Vänö Kulturhus

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Östra Åboland
Besöksadress Vänö
25900 Dalsbruk
Postadress Vänö
25900 Dalsbruk
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Petra Gripenberg
Vänö
25900 Dalsbruk
Telefon: 0405509312

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 100
Fem slumpade lokaler
Kvevlax UF
Kvevlax
Lappfjärd uf
Lappfjärd
Munsmo Byastuga
Solf
Pedersöre 4H-gård
Bennäs
small_lok_199 Esse Hembygdsgård
Esse
 
 

Verksamhetsområde

Fias Inn
Molpe
Furuborg
Degerby
Havsborg
Nötö
small_lok_68 Svenskborg
Borgå
Tunaborg
Snappertuna