Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Loftet

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Norra Österbotten
Ansvarig för uthyrningsverksamheten

 

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning
Fem slumpade lokaler
small_lok_46 Stenhalla
Esbo
Midgård
Vanda
Fredhem
Hammars
TryckeriTeatern
Karis
Havsborg
Nötö
 
 

Verksamhetsområde

Furuborg
Kuggom
Fagerö Folkpark
Rangsby
Övidsborg
Evitskog
small_lok_117 Bergvalla
Pargas
Fagerö Folkpark
Rangsby