Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Smedjan

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Ansvarig för uthyrningsverksamheten

 

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning
Fem slumpade lokaler
small_lok_328 Ringborg
Lovisa
small_lok_198 Forsby Byagård
Nykarleby
small_lok_151 Singsby marthagård
Singsby
Skärhalla
Ekenäs
small_lok_122 Hagalund
Västanfjärd
 
 

Verksamhetsområde