Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Mjölkboda

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Norra Österbotten
Ansvarig för uthyrningsverksamheten

 

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning
Fem slumpade lokaler
small_lok_151 Singsby marthagård
Singsby
small_lok_132 Kulturgården
Lillby
UF Havsbandet r.f.
Södra Vallgrund
small_lok_47 Hagalund
Karis
small_lok_102 Bygdegården
Malax
 
 

Verksamhetsområde