Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Voitby marthagård

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Voitbyvägen 204
66200 Korsnäs
Postadress Voitbyvägen 292
66200 Korsnäs
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Anna-Brita Pörn
Voitbyvägen 292
66200 Korsnäs

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 115
large_lok_150
Fem slumpade lokaler
Midgård
Vanda
Vårdkasen
Västanfjärd
Korsbäck ungdomsföreningshus
Dagsmark
Sandras
Larsmo
small_lok_96 Töjby ungdomslokal
Töjby
 
 

Verksamhetsområde