Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Västervik bystuga

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Bystugavägen 11
65280 Vasa
Postadress Västerviksvägen 436
65280 Vasa
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Marita Ehnström
Västerviksvägen 436
65280 Vasa
Telefon: 0505149699
E-post: marita.ehnstrom( at )gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 50
Fem slumpade lokaler
Korsbäck ungdomsföreningshus
Dagsmark
Vesterlid
Houtskär
Nämpnäs paviljong
Nämpnäs
small_lok_12 Pörtom Ungdomsförening
Pörtom
Tunaborg
Snappertuna
 
 

Verksamhetsområde

small_lok_47 Hagalund
Karis
small_lok_151 Singsby marthagård
Singsby
Kulturhuset Scala
Nykarleby
Framnäs
Nagu
small_lok_39 Bygdegården
Skinnarby