Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Österhankmo byagård

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Österhankmovägen 693
66560 Österhankmo
Postadress Österhaknmovägen 689
66560 Österhankmo
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Martha Björklund
Österhankmovägen 678
66560 Österhankmo
Telefon: 0504692109

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 50
large_lok_148
Fem slumpade lokaler
small_lok_102 Bygdegården
Malax
small_lok_92 Bergsparken
Oravais
Solbacka
Isnäs
small_lok_283 Härkmeri ungdomsokal
Härkmeri
small_lok_271 UF Strimman
Långåminne
 
 

Verksamhetsområde

Havsborg
Nötö
Kulturhuset Scala
Nykarleby
Gerby UF
Vasa
Västervik bystuga
Vasa
Petalax UF
Petalax