Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Österhankmo byagård

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Österhankmovägen 693
66560 Österhankmo
Postadress Österhaknmovägen 689
66560 Österhankmo
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Martha Björklund
Österhankmovägen 678
66560 Österhankmo
Telefon: 0504692109

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 50
large_lok_148
Fem slumpade lokaler
UF Havsbandet r.f.
Södra Vallgrund
Västerhankmo UF
Västerhankmo
Hemborg
Hindersby
Jeppo UF
Jeppo
Fagerö Folkpark
Rangsby
 
 

Verksamhetsområde