Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Lanthandel

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Norra Österbotten
Ansvarig för uthyrningsverksamheten

 

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning
Fem slumpade lokaler
Hemborg
Hindersby
Föreningshuset MAJBO
Dagsmark
small_lok_16 Essegården
Esse
Kärklax ungdomslokal
Maxmo
Skärhalla
Ekenäs
 
 

Verksamhetsområde