Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Kulturgården

Föreningen hyr ut fastigheten Nej
Fastigheten befinner sig i följande region Norra Österbotten
Besöksadress Kulturgården på Lassfolk
68940 Lillby
Postadress Härmälävägen 57
68940 Lillby
Ansvarig för uthyrningsverksamheten

 

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid
large_lok_132
Fem slumpade lokaler
small_lok_63 Mårsbacka
Mårtensby
Korsnäs lokalen
Korsnäs
Hembygdens Väl
Bromarv
Kvarkens båtmuseum
Malax
small_lok_148 Österhankmo byagård
Österhankmo
 
 

Verksamhetsområde