Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Pörtom Ungdomsförening

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Södra Österbotten
Besöksadress Österlandsvägen 3
66270 Pörtom
Postadress Prinsasvägen 7
66270 Pörtom
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Pia Sand
Oskarsvägen 26 A 2
65610 Korsholm
Telefon: 0405001844
E-post: marengsviss( at )hotmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 500
Prisexempel Ta kontakt med Pia Sand för närmare prisuppgifter.
large_lok_12
Fem slumpade lokaler
Nya Hoppet
Komossa
small_lok_70 Berghyddan
Helsingfors
Skärhalla
Ekenäs
small_lok_47 Hagalund
Karis
small_lok_121 Solf ungdomsförening
Solf
 
 

Verksamhetsområde

Smidjon
Molpe
small_lok_328 Ringborg
Lovisa
small_lok_347 Jungsborg
Karleby
Kulturhuset Scala
Nykarleby
small_lok_16 Essegården
Esse