Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Norrnäs Paviljong

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Södra Österbotten
Besöksadress Flatskärsvägen
64530 Norrnäs
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Gunilla Snickars
Norrbyvägen 6
64530 Norrnäs
Telefon: 050-5307145

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 350
Prisexempel 150,00
Fem slumpade lokaler
small_lok_18 Replot ungdomslokal
Replot
small_lok_12 Pörtom Ungdomsförening
Pörtom
Sunnanland
Högsåra
small_lok_68 Svenskborg
Borgå
Fias Inn
Molpe
 
 

Verksamhetsområde