Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Hembygdsgården

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Västra Åboland
Besöksadress Hembygdsgården
21680 Nötö
Postadress Hembygdsgårdern
21680 Nötö
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Niclas Nylund
Härmsångarvägen 2 B
02660 Esbo
Telefon: 0500-610858
E-post: niclas.nylund( at )nylund.fi

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 100
Prisexempel 100 €/dygn
Fritext om lokalen Hembygdsgården på Nötö                    

Hembygdsgården är en stockbyggnad med en basyta på ca 10 x 20 kvadratmeter. Huset har tjänstgjort som folkskola. I huset finns två före detta skolsalar (ett klassrum och en slöjdsal) samt en före detta tjänstebostad på två rum och kök för läraren. Skolan lades ner år 1966 och i lärarbostadens utrymmen verkade därefter Nötö postkontor fram till ca 1995.
Huset renoverades av Nötö Hembygdsförening i början av 1990-talet. Renoveringen avslutades år 1993 varefter skolans nya namn blev Hembygdsgården. Nötö Hembygdsförening arrenderade huset av Nagu kommun fram till år 2009 då föreningen köpte det av kommunen för en euro. Föreningen håller årligen bl.a. midsommarfest och årsmöte i Hembygdsgården.
Lokalens användningsområden är följande:
- Kafé på sommaren
- Möten och seminarier
- Utställningar och annan kulturell verksamhet
- Festtillfällen, kalas
Pris: 100 euro/dygn (hyrs inte under kafé -tiden på sommaren)
large_lok_116
Fem slumpade lokaler
Nämpnäs paviljong
Nämpnäs
Töjby Hamnpaviljong
Töjby
small_lok_195 Kvevlax marthagård
Kvevlax
Wassor Uf
Vassor
small_lok_8 Lappfors ufs Paviljong
Nederlappfors
 
 

Verksamhetsområde

small_lok_13 Ungdomshemmet i Terjärv
Terjärv
small_lok_70 Berghyddan
Helsingfors
Vesterlid
Houtskär
small_lok_68 Svenskborg
Borgå
Ytteresse Danspaviljong
Ytteresse