Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Tölby Hembygdsförenings lokal

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Nissustået 6
65460 Tölby
Postadress Tölby-Vikbyvägen 246
65460 Tölby
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Annika Härmälä
Tölby-Vikbyvägen 246
65460 Tölby
Telefon: 050 5239250
E-post: tolby.hf( at )gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 120
Prisexempel Möte i serveringssalen 30 euro, möte i festsalen 50 euro, hela lokalen vid festtillfälle 100 euro för medlemmar och för icke-medlem 140 euro.
Fem slumpade lokaler
small_lok_198 Forsby Byagård
Nykarleby
small_lok_20 Solf ungdomsförening
Solf
Gerby UF
Vasa
Taklax Ungdomslokal
Taklax
small_lok_284 Härkmeri paviljong
Härkmeri
 
 

Verksamhetsområde

small_lok_198 Forsby Byagård
Nykarleby
small_lok_72 Tallåsa
Vålax
Petalax UF
Petalax
small_lok_47 Hagalund
Karis
Furuborg
Kuggom