Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Verksamhetsområde

Kommun

Antal besökare

Fastigheten lämpar sig för användning

Vikingborg
Korsholm
Vesterlid
Houtskär
small_lok_71 Solhälla
Pellinge
Smidjon
Molpe
Tunaborg
Snappertuna