Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Verksamhetsområde

Kommun

Antal besökare

Fastigheten lämpar sig för användning

Petalax UF
Petalax
small_lok_19 Essegården
Esse
Kvevlax UF
Kvevlax
small_lok_336 Petalax Föreningshus
Petalax
Gerby UF
Vasa