Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland
Sökresultat
Årvasgården
Oravais
small_lok_88 Åsgård
Tessjö
small_lok_42 Åsvalla
Lojo
small_lok_131 Öster-Yttermark marthagård
Yttermark
small_lok_148 Österhankmo byagård
Österhankmo
Övermark Hemgården
Övermark
Övidsborg
Evitskog
 
 

Verksamhetsområde

Kommun

Antal besökare

Fastigheten lämpar sig för användning

Furuborg
Degerby
Furuborg
Degerby
small_lok_71 Solhälla
Pellinge
Midgård
Vanda
Nämpnäs uf lokal
Nämpnäs