Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Verksamhetsområde

Kommun

Antal besökare

Fastigheten lämpar sig för användning