Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland
Fem slumpade lokaler
small_lok_195 Kvevlax marthagård
Kvevlax
small_lok_117 Bergvalla
Pargas
small_lok_8 Lappfors ufs Paviljong
Nederlappfors
small_lok_103 Hammarbo
Hammarland
small_lok_51 Skärgårdshemmet
Pellinge
 
 

Verksamhetsområde

Vikingaborg
Esbo
small_lok_195 Kvevlax marthagård
Kvevlax
Solbacka
Isnäs
Ljungborg
Kimito
Solhem
Helsingfors