Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland
Fem slumpade lokaler
Övermark Hemgården
Övermark
Petalax hembygdsgård
Petalax
small_lok_105 Solhem
Helsingfors
small_lok_271 UF Strimman
Långåminne
Furuborg
Degerby
 
 

Verksamhetsområde