Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland
 
 

Verksamhetsområde

small_lok_39 Bygdegården
Skinnarby
Vänö Kulturhus
Dalsbruk
Mälö Bygdegård
Pargas
small_lok_112 Wrethalla
Kimito
small_lok_47 Hagalund
Karis