Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Understöd

 

Föreningar kan vända sig till lokala sparbanks- eller aktiastiftelser, och i någon mån bidrar även vissa kommuner till renovering av föreningshus. Utöver dessa finns aktörer som är oberoende region.

 

Finlands hembygdsförbund
Understöden beviljas för renovering av föreningshus som är avsedda för fri medborgarverksamhet och ägs av arbetarföreningar, ungdomsföreningar, lantmannaföreningar, småbrukarföreningar och -avdelningar, nykterhetsföreningar, marthaföreningar, FBK-föreningar, hembygdsföreningar, lantbruksproducenternas föreningar, mantalsstiftelser, byaföreningar, olika partiavdelningar och idrottsföreningar.

 

Svenska kulturfonden

Svenskspråkiga föreningar som äger ett eget hus kan få understöd.

 

Leader aktion grupperna

Ett allmännyttigt investeringsprojekt kan beviljas stöd för byggande, reparation och utvidgning av en byggnad eller konstruktion som är i byinvånarnas gemensamma bruk.

 

Arbets- och näringsministeriet, ansökan om energistöd för ett utredningsprojekt


Arbets- och näringsministeriet,  ansökan om energistöd för investering

 

Därtill lönar det sig att känna till hemsidan FYRK.

 

"  Varje år ges ur statens kassa bidrag för renovering av föreningshus, men talkoarbetet har fortfarande stor betydelse"

Verksamhetsområde