Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Tillstånd

 

När man använder ett föreningshus till olika aktiviteter kan en del tillstånd behövas. Vi strävar till att hålla oss uppdaterade med lagstifning.

 

 

 

"  Aktiviteter kräver tillstånd"

Verksamhetsområde