Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Skötsel och sanering

 

Genom fortlöpande omskötsel och mindre renovering undgår stora och dyra renoveringsprojekt.

Bakom länkarna nedan hittar Ni nyttig information då ni planerar renovering.


 

 

 

"  Utgångspunkten för förnuftig renovering är att acceptera byggnadens särdrag och undvika onödiga ändringar"

Verksamhetsområde