Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

För husägare

 

Då föreningen är ägare av huset, faller ansvaret för omskötseln på medlemmarna. Ansvaret är stort, och byråkratin omfattande. Under denna rubrik har vi lyft fram endel saker som kan vara bra att känna till som husägare. Ni hittar information i menyn till vänster.

 

"Största delen av husen har byggts på talko. Man renoverar dem också på talkon"

Verksamhetsområde

small_lok_117 Bergvalla
Pargas
Kvarn
small_lok_328 Ringborg
Lovisa
small_lok_12 Pörtom Ungdomsförening
Pörtom
Furuborg
Degerby